Zakres usług

Naszym Pacjentom oferujemy kompleksowe leczenie po uprzednim przygotowaniu całościowego planu leczenia.
Gwarantujemy najwyższą jakość usług w oparciu o technologie i metody leczenia XXI wieku.

Stomatologia zachowawcza
- wypełnienia kompozytowe najnowszej generacji
- rekonstrukcje zębów na wkładach
- leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych
Stomatologia dziecięca
- wizyta adaptacyjna
- lakowanie zębów (uszczelnianie bruzd)
- lakierowanie zębów (zabieg profilaktyczny)
- kolorowe wypełnienia kompozytowe
- ekstrakcja (usunięcie) zębów mlecznych
Endodoncja
- leczenie kanałowe na jednej wizycie
- udrażnianie kanałów narzędziami maszynowymi
- wypełnianie kanałów ciepłą gutaperką
- praca z koferdamem
- usuwanie złamanych narzędzi z kanałów
Protetyka
- korony i licówki pełnoceramiczne
- korony i mosty porcelanowe na podbudowie z cyrkonu lub stali nieszlachetnej
- licówki kompozytowe
- wypełnienia pełnoceramiczne (inlay, onlay,overlay)
- protezy szkieletowe na zatrzaskach, zasuwach, na teleskopach
- protezy akrylowe częściowe i całkowite
Stomatologia estetyczna
- licówki i korony pełnoceramiczne
- licówki kompozytowe
- wkłady pełnoceramiczne (inlay, olany, overlay)
- wybielanie zębów
Chirurgia stomatologiczna
- ekstrakcja (usunięcie) zęba
- leczenie powikłań poekstrakcyjnych
- dłutowanie korzeni zębów
- resekcje wierzchołków korzeni zębów
Periodontologia
- leczenie stanów zapalnych dziąseł i błon śluzowych
- profesjonalna higiena jamy ustnej
- kiretaż zamknięty i otwarty
- szynowanie rozchwianych zębów
Profesjonalna higiena jamy ustnej
- scaling (usuwanie kamienia naddziąsłowego i poddziąsłowego)
- piaskowanie osadów
- fluoryzacja (zabezpieczanie zębów przed nadwrażliwością po zabiegu higienizacji)
- instruktaż higieny jamy ustnej
Wybielanie
- wybielanie zębów z użyciem światła jako aktywatora – Brite Smile
- wybielanie gabinetowe bez u życia światła (przy zastosowaniu żeli o wysokim stężeniu)
- wybielanie zębów metodą nakładkową (wybielanie domowe)
- wewnątrz-zębowe wybielanie zębów martwych
Cyfrowa diagnostyka RTG
- RTG Wewnątrzustne
• punktowe
• skrzydłowo-zgryzowe
• panoramiczne
• zgryzowe
• zgryzowo-skrzydłowe
Informuję, że na podstawie obliczeń i pomiarów stosowanego promieniowania jonizującego, stwierdza się, że wpływ na zdrowie ludzi i środowisko w ciągu 12 miesięcy jest znacznie poniżej 1mSv.
Gabinet nie uwalnia żadnych substancji promieniotwórczych do środowiska
Top